Najbliższe wydarzenia

Poradniki
  Strona Odsłony
  Link   Obywatel Danii
Informator dla nowych obywateli, opracowany przez Ministerstwo ds. Uchodźców, Imigracji i Integracji (dokument pdf w języku polskim).
1038
  Link   Podatki w Danii
Strona w języku polskim, zawiera opis najbardziej typowych kwestii dotyczących osób zatrudnionych przez duńskich pracodawców.
991